Program – AVEC 2017

Välkommen till årets arkivhändelse, Arkivveckan i Visby! Tre intensiva dagar fyllda med närmare 50 programpunkter i flera paralleller. Föreläsare från Norden, Storbritannien, USA och Australien. Årsmöten, mingel och utställare, stadsvandringar och visningar. Missa inte tillfället att konferera i världsarvsstaden Visby!

Programmet består som tidigare Arkivveckor av ett smörgåsbord med stor spännvidd mellan programpunkterna, allt från e-arkiv och informationsförvaltning till frågor rörande demokrati och kulturarv. Flera föreläsningar rör också professionen och exempelvis upphovsrätten kopplat till den digitala tidsåldern. Kulturarvspropositionen och den planerade arkivutredningen presenteras och diskuteras. Det kommer att finnas flera parallella spår under större delen av konferensen vilket innebär en stor bredd i programutbudet. Arkivföreningarna förlägger också sina årsmöten i samband med Arkivveckan.

Arkivveckan inleds tisdagen den 16 maj kl 09.30 och avslutas torsdagen den 18 maj kl 15.00.

Program Arkivveckan 2017

 

Tid: Seminarium A Seminarium B Seminarium C

DAG 1
16 maj

8.00-9.30

Registrering och förmiddagsfika

Riddare Bagge finns på plats och hälsar alla välkomna till Visby – passa på att ta en medeltida selfie och tagga #arkivveckan

09.30-10.00

H1.
Invigning

Jan Östergren, Landsarkivarie och Elisabeth Siltberg, Regionarkivarie
 Bo Björkman – Regionfullmäktiges ordförande Region Gotland
Cecilia Schelin Seidegård – Landshövding Gotlands län
  

10.00-10.40

H2.
Arkiv och demokrati

Per Olsson Fridh, Statssekreterare, Kulturdepartementet

10.40-11.50

H3.
Nya berättelser, andra berättelser. En författare funderar om arkiven i framtiden

Maja Hagerman, författare och vetenskapsjournalist

11.50-12.00

H4.
 Arkiv 400 – Arkivåret 2018 – Alla tillsammans! pdf_icon

Ulf Andersson, Landsarkivarie

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.40 A1. Arkivens roll i gymnasieskolans historieundervisning – möjligheter och begränsningar pdf_icon

Agneta Blücher 

B1. Records in Context: Envisioning the Next Generation of Archival Description pdf_icon

Daniel V. Pitti 

C1. Arkivering av social medier från aktivism till allmänna handlingar – tankar om varför och exempel på hur pdf_icon | pdf_icon

Andreas Segerberg

13.50-14.30 A2. Kartor, krig och källkritik pdf_icon

Nicklas Malmsjö och Per Agius

B2. Upphovsrätten och digitaliserade bilder pdf_icon

Catharina Ekdahl

C2. Hur Sydarkivera arbetar praktiskt inför leveranser pdf_icon

Magdalena Nordin, Anders Danielsson

14.30-15.00

Eftermiddagsfika

15.00-15.40 A3. Ankomst Malmö – ett dokumentationsprojekt om flyktingmottagandet i Malmö hösten 2015

Karin Sjöberg

B3. Introducing Recordkeeping Informatics pdf_icon

Barbara Reed, Gilligan Oliver, Frank Upward

C3. Samverkan i 3R pdf_icon

Birgitta Torgén, Boel Sjöstrand, Johanna Lagerström

15.50-16.30 A4. Designutbildning i dialog med arkivet pdf_icon

Karl-Magnus Johansson

B4. Introducing Recordkeeping Informatics, fortsättning

Barbara Reed, Gilligan Oliver, Frank Upward

C4. Öppna data och PSI – tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information pdf_icon

Sanja Halling

16.45-17.45 Å1. Årsmöte – FAI – Föreningen för arkiv och informationsförvaltning Å2. Årsmöte – FA – Folkrörelsernas Arkivförbund Å3. Årsmöte – FALK – Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun
17.45 Å4. Årsmöte – Föreningen Svensk Arkivtidskrift    
18.00-

Mingel på Wisby Strand tillsammans med utställarna.
Matig mingeltallrik serveras – Baren är öppen 

DAG 2
17 maj

8.30-9.10 A5. Broar till historien pdf_icon

Sigrid Oldenburg

B5. Norska olje- och gasarkivet – så bevarar Norge olja- och gasindustrins arkiv pdf_icon

Torkel Thime

C5. SKL:s arbete med arkiv och e-arkiv pdf_icon

Caspar Almalander

9.20-10.00 A6. Arkivens dag – allas dag för historia och demokrati pdf_icon

Maria Larsson Östergren, Karin Lokrantz Nilsson, Annika Bergsland, Anna Ketola

B6. Arkivarie, en profession i ständig förändring pdf_icon

Göran Samuelsson, Karen Anderson

C6. Uppdrag e-arkiv pdf_icon

Cia Jarehov

10.00-10.30

Förmiddagsfika

10.30-11.10 A7. ”Speak Out London” – an initiative to create diversity in the archives! pdf_icon

Jan Pimblett

B7. Att bevara och tillgängliggöra audiovisuellt material pdf_icon

Eva-Lis Green

C7. Att bevara folkbildningens digitala arkiv pdf_icon

Samuel Edqvist, Jenny Jansson

11.20-12.00

A8 + B8. Den nya kulturarvspolitiken pdf_icon

Fredrik Linder

C8. Arkivering av publika webbplatser – vilka förutsättningar och utmaningar finns? pdf_icon

Matias Vangsnes

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.30

H5.
Arkiven en omistlig del för det demokratiska samtalet pdf_icon

Lars Ilshammar, Gunilla C Carlsson (SAP), Per Lodenius (C), Roland Utbult (KD)

14.30-15.00

Eftermiddagsfika

15.00-15.40 A9. Makt, kamp och motstånd. Vilka historier bevaras i arkiven? pdf_icon

Mikael Eivergård

B9. Kulturarv i ett världsarv pdf_icon

Peter Lindvall

C9. 60 års arbete för svensk records management pdf_icon

Anastasia Pettersson

15.50-16.30 A10. Hur ”Skräpet” blev en skatt

Bosse Carlgren

B10. Offentlighetsprincipens väktare under århundradena pdf_icon

Maria Cavallin Aijmer

C10. Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor pdf_icon

Tom Sahlén

16.45-17.45 Å4. Årsmöte – NAF – Näringslivsarkivens förening Å5. Å6. Årsmöte – NLA – Näringslivets Arkivråd
19.00-20.00

Välkomstdrink och mingel

20.00-

Festmiddag på Wisby Strand 

DAG 3
18 maj

8.30-9.10 A11. Publik verksamhet – dialog och delaktighet pdf_icon

Eva Tegnhed, Mia Nilsson

B11. Den långsprötade silverfisken och andra skadedjur i arkiven: Hur kan vi skydda oss?

Johanna Fries Markiewicz

C11. Hembygdsrörelsens betydelse för demokratin pdf_icon

Jan Nordwall

9.20-10.00 A12. När ideella och institutionella viljor trivs ihop!

Mats Ahlby

B12. Att bevisa vanvård och omhändertagande: en workshop om arkivens roll i Ersättningsnämndens beslut pdf_icon

Johanna Sköld

C12. Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) idag, imorgon och överallt pdf_icon

Karin Bredenberg

10.00-10.30

Förmiddagsfika

10.30-11.10 A13. Arkiv for alle – Version 3.0 pdf_icon

Bente Jensen

B13. Kvinnors företagande i Västerbotten pdf_icon

Martin Paju

C13. ArkivE – Grundprinciper för val av format pdf_icon

Benjamin Yousefi

11.20-12.00

H6.
EU:s dataskyddsförordning – vilka är de största nyheterna och vad innebär den för arkiven? pdf_icon

Eva Maria Broberg

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.40

H7.
Vad gör din arkivförening för dig och vad är SASS? pdf_icon

Katarina Eklöf, Göran Gullbro, P-O Karlsson, Torgny Larsson, Anastasia Pettersson

13.40-14.00

H8.
Arkiv 400 – Arkivåret 2018 – Alla tillsammans!

Ulf Andersson, Landsarkivarie

14.00-14.40

H9.
Människor och information – Reflektioner från Arkivveckan  pdf_icon

Karin Åström Iko, Riksarkivarie

14.40-15.00

Avslutning

 

Övriga möten och arrangemang under Arkivveckan

Arkivveckan erbjuder naturligtvis också ett studiebesök i Arkivcentrum Gotland. Sedan 2008 bedriver Regionarkivet Gotland och Landsarkivet i Visby gemensamt sin verksamhet i det nybyggda Arkivcentrum Gotland.  Drygt 10 % av öns befolkning besöker oss årligen. Vi berättar om vår publika verksamhet och går på en visning i magasinen. Här finns kommunala, landstingskommunala, statliga och enskilda handlingar från ön, det äldsta från 1402. I Landsarkivet finns även ett omfattande fotografiskt arkiv med 7 miljoner bilder.

Vi hoppas att så många som möjligt också passar på att bekanta sig med Visby! På måndag och torsdag eftermiddag önskar vi välkommen till en vandring i världsarvsstaden Visby. Hansestaden Visby upptogs på FN:s världsarvslista 1995. Visningen tar cirka 1,5 timme.

Visning av Arkivcentrum Gotland
Måndag 13:00 eller 16:00
Torsdag 16:00
Fredag 09:30

Stadsvandringar
Måndag  13:00 eller 16:00
Torsdag 15:30

Kommunala samrådsgruppen
Måndag 15 maj, kl 9:00 – 15:00
Lokal: Arkivcentrum Gotland

Workshop om standarden RiC
Som uppföljning på Daniel V. Pitti’s föredrag om nya arkivbeskrivningsstandarden Records in Context (RiC) ordnas onsdagen 17 maj 13.00 – 14.00 en informell workshop om RiC med Daniel. Det finns bara plats för ett begränsat antal deltagare och man bör vara lite insatt i standardförslaget och beredd att diskutera den på engelska.
Anmälan sker till Magnus Geber, magnus.geber@riksarkivet.se.
Lokal:  Ala – Greenroom