Publik verksamhet – dialog och delaktighet

Citat: ”Intressant föredrag! – Men, vi i publiken har ju också massor att berätta!”

Idag är Arkivpedagogik ofta förknippat med visningar, föreläsningar och kurser. Genom en aktiv dialog kan nya programidéer och samarbeten där fler är delaktiga växa fram. Eva Tegnhed och Mia Nilsson från Föreningsarkivet i Jämtlands län berättar om minnescaféer, webbsändningar, volontärverksamhet med mera.

 

Eva Tegnhed, arkivchef, Föreningsarkivet i
Jämtlands län

Mia Nilsson, arkivpedagog, Föreningsarkivet i Jämtlands län