Makt, kamp och motstånd. Vilka historier bevaras i arkiven?

Med utgångspunkt i projektet ”100 % kamp – Sveriges historia” talar Mikael Eivergård om arkivens samhällsroll, om rättighetskampernas historia och betydelse för en demokratisk samhällsutveckling. Var finner vi de sociala och politiska kampernas arkiv? Hur hanterar vi de sociala rörelsernas kulturarv?”

Mikael Eivergård, FD etnologi och chef på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek.