ArkivE – Grundprinciper för val av format

ArkivE 2.0 är Riksarkivets projekt för att utveckla en generell modell som innehåller och illustrerar grundprinciperna för val av format för långtidsbevarande. Projektet ska ta fram underlag för eventuella föreskrifter, vägledningar och annan information som kan hjälpa myndigheter att välja rätt format för långtidsbevarande av elektroniska handlingar.

Presentation ämnar särskilt belysa
– Vilka format är föreskrivna nu och vilka kan vara aktuella för framtiden?
– Vad gör ett format lämpligt för långtidsbevarande?
– Hur väljer man rätt bevarandeformat för en handling?
– Kan man konvertera från ett format till ett annat utan att gallring sker?

Benjamin Yousefi arbetar sedan 2013 som jurist och teknisk utredare på Riksarkivet. Han är aktiv i tre projekt: ArkivE 2.0, Elektroniska underskrifter och PREFORMA.