Utställare

Det är nu åter dags för den största återkommande mötesplatsen för arkivverksamma i Sverige. Arkivveckan samlar sektorn för kunskapsutbyte, diskussioner och kontakt. Företag och andra som är intresserade av att vara utställare under Arkivveckan 2020 är välkomna att höra av sig till utställaransvarig Örjan Simonson för mer information.
Vi ger också tillfälle att sponsra AVEC 2020 och kommer att erbjuda två paketerbjudanden för sponsring.

Information om närmare villkor för utställning och sponsring kommer att meddelas via följande länkar från och med 1 juni 2019:

» Information till Utställare-Sponsor Arkivveckan 2020
» Utställarkontrakt AVEC 2020

Kontaktuppgifter för utställare
Örjan Simonson
Folkrörelsearkivet för Uppsala län
018-727 24 71
orjan.simonson@fauppsala.se