Arkivens roll i gymnasieskolans historieundervisning – möjligheter och begränsningar

Hur använder jag som gymnasielärare arkiven? Vilka möjligheter ger kursplanerna? Hur ser gymnasieeleverna på arkiven? Hur tänker jag som lärare att arkiven kan medverka till ökad historiemedvetenhet och källkritiskt tänkande hos gymnasieungdomar?

Agneta Blücher är gymnasielärare i historia och svenska sedan 1992. Verksam vid Jämtlands gymnasium Wargentin. Förstelärare. Årets historielärare 2016. Medverkar i Skolportens lärarpanel där aktuell forskning inom ämnet utbildningsvetenskap diskuteras och granskas. Involverad i internationella utbyten och projekt för att öka intresset för historia bland lärare och elever på skolan.