Norska olje- och gasarkivet – så bevarar Norge olja- och gasindustrins arkiv

Det norska Riksarkivet har utvecklat ett särskilt arkiv för att dokumentera och bevara landets olje- och gasindustri. För att lyckas med det prövades nya innovativa metoder för att övertyga företagsledningar att lämna ifrån sig värdefulla arkiv och få dem att betala för hanteringen. Arkivet är också unikt då det även inkluderar fackföreningar och intresseorganisationers arkiv.

Torkel Thime är verksam som projektledare och seniorarkivarie vid Norska olje- och gasarkivet.