Designutbildning i dialog med arkivet

De senaste läsåren har Landsarkivet i Göteborg samarbetat med designutbildningen vid Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet. Genom olika kursupplägg, gemensamma projekt och föreläsningsserier har utbytet erbjudit inspiration och nya förhållningssätt i studenternas designpraktik genom arkivperspektiv. Samtidigt har samarbetet inneburit viktiga erfarenheter för arkivinstitutionen, som utmanats och utvecklats i sin roll som kunskapsproducent och i sitt sätt att kommunicera arkiv.

Karl-Magnus Johansson är arkivarie och programansvarig vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg.