EU:s dataskyddsförordning – vilka är de största nyheterna och vad innebär den för arkiven?

Den 25 maj 2018 ska EU:s nya dataskyddsförordning börja tillämpas. Syftet med föreläsningen är att ge en introduktion till det nya regelverket och att beröra vilken påverkan det kan få för arkivverksamhet.

Eva Maria Broberg arbetar från april som jurist med it-inriktning på Pensionsmyndighetens rättsenhet. Dessförinnan kommer hon närmast från Datainspektionen, där hon arbetat med förberedelser för den kommande dataskyddsförordningen, bl.a. genom att ge föreläsningar och med Datainspektionens interna verksamhetsutveckling med anledning av det nya regelverket. Hon har även deltagit i myndighetens internationella arbete.