När ideella och institutionella viljor trivs ihop!

David Ahlqvist f. 1900 och Gunnar Olsson f. 1911 växte upp i samma socken på sydöstra Gotland.  Ett av deras gemensamma intressen blev att dokumentera öns dåtida kultur och hantverk på celluloid. Den tidens kamera frambringade enbart stumfilm men det störde inte de båda som från 1930-talet och framåt turnerade runt i öns bygdegårdar med filmerna till egna berättelser och fiolmusik.

Filmrullarna eller rättare filmskatten hamnade inte utan dramatik hos Landsarkivet i Visby. Sedan några år finns ett projekt med syfte att ljudsätta filmerna med tal och berättelser, i första hand på Gutamål, och att sparsamt infoga nya bilder. Projektet drivs gemensamt av Gutamålsgillet, Gotlands Hembygdsförbund, Almedalsbiblioteket och Riksarkivet Landsarkivet i Visby. Jag har uppdraget att producera det nygamla materialet och kommer att berätta om projektets utveckling och möjligheter samt visa avsnitt ur filmerna.  OBS att avsnitten inte är försedda med språkfilter för fastlänningar, gutamålsvarning utfärdas.                                                

Mats Ahlby, filmare och årets Folkbildare 2012. Uppvuxen på en gotländsk gård har jag till viss del med mig språket och seder och bruk, men mycket får letas upp inför berättandet.  Jag har brukat gården, varit verksam inom träindustrin och är delägare i en vindkraftpark på ön och, som de flesta gotlänningar, med i föreningar allt från fiber- till hembygdsföreningar.
Intresset för bild och berättelse har alltid funnits. Sen 1990-talet har jag använt den digitala tekniken och gjort ett tjugotal egna dokumentärer.