60 års arbete för svensk records management

Föreningen Näringslivets Arkivråd har funnits i 60 år och har sedan starten hjälpt arkivarier med kunskapsuppbyggnad och moderna metoder kring arkivering och informationsförvaltning. Föreningen har moderniserats och har de senaste åren haft en tydlig IT-inriktning och både introducerat nya idéer och ny kunskap samt testat nya arbetssätt för att hantera och förvalta information. Föreningen har också koll på vilka kompetenser och kunskaper som efterfrågas på marknaden och fokuserar på detta i sina böcker. NLA:s senaste bok ”Informationsförvaltning i offentlig och privat verksamhet” är ett tydligt exempel på detta där frågor kring informationssäkerhet, IT-arkitektur och systemförvaltning är centrala för vad en modern arkivarie bör kunna.

Anastasia Pettersson, Ordförande i NLA. Arkivsamordnare i Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)