Broar till historien – Webbresurs Kulturarv Östergötland och Region Blekinge

Broar till historien startade som ett samverkansprojekt inom nätverket Kulturarv Östergötland. Från 2014 tillkom kulturarvsprojektet ”Att skapa sin historia”, med Region Blekinge som samarbetspart. Broar till historien är en webbportal och ett verktyg för pedagoger på skolor och kulturarvsinstitutioner. Inriktningen är forskning och arbete med källor för elever i grundskola och gymnasium.

Sigrid Oldenburg, Region Blekinge, har rollen som samordnare i kulturarvsprojektet Broar till historien

Länk: Broar till historien