Kvinnors företagande i Västerbotten

Martin Paju, presenterar projektet ”Kvinnors företagande i Västerbotten”.  Projektet, som genomförs i samarbete mellan Företagsarkivet i Westerbotten och Centrum för Regionalvetenskap Umeå Universitet, syftar till att samla in och tillgängliggöra berättelser från kvinnors företagande i Västerbotten, vilket ger nya perspektiv på företagande i de fyra norrlandslänen. Ett annat syfte är att ur ett nationellt perspektiv visa på möjligheter att systematiskt studera och presentera strukturella villkor för kvinnors företagande över tid.

Martin Paju, Företagsarkivet i Westerbotten, är verksam som kulturgeograf och disputerade 2016 i ämnet Landsbygdsutveckling.

Länk till projektet Kvinnor i västerbottniskt näringsliv