Om Arkivveckan

Arkivveckan anordnas av SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet.

SASS är ett ramprogram för bred samverkan mellan arkivverksamhetens alla delsektorer och organisationer i syfte att utveckla nya former och områden för gemensamma insatser och samarbete för att stärka arkivens position som demokratisk basfunktion, tydliggöra arkivens roll i kulturarvssammanhang och bidra till att göra arkiven till en resurs i det lokala kulturlivet.

De samverkande organisationerna är Folkrörelsernas arkivförbund (FA), Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets arkivråd (NLA), Näringslivsarkivens Förening (NAF) samt Riksarkivet, som alla är representerade i en gemensam ledningsgrupp.

Logotyper

Arkivveckans historia

Ett resultat av samverkan inom ramen för SASS är Arkivveckan. Arkivveckan samlar arkivverksamma och intressenter för aktuell information, diskussion och kontakt över arkivsektorsgränserna.

Den första Arkivveckan hölls 15-19 april 2002 i Lund. En andra arkivvecka, AVEC 04, genomfördes 2004 i Stockholm. Båda konferenserna samlade runt 400 deltagare. Arkivveckan, AVEC 08, med temat Arkivlandskap i förändring arrangerades i Göteborg den 7-9 maj 2008. Drygt 500 personer deltog. Den senaste arkivveckan som hölls den 14-16 maj 2013 i Västerås, samlade 440 deltagare.

I år hålls den femte Arkivveckan i Visby den 16-18 maj med Regionarkivet Gotland och Riksarkivet-Landsarkivet i Visby som lokala värdar.