Om Arkivveckan

Arkivveckan anordnas av SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet.

SASS är ett ramprogram för bred samverkan mellan arkivverksamhetens alla delsektorer och organisationer i syfte att utveckla nya former och områden för gemensamma insatser och samarbete för att stärka arkivens position som demokratisk basfunktion, tydliggöra arkivens roll i kulturarvssammanhang och bidra till att göra arkiven till en resurs i det lokala kulturlivet.

De samverkande organisationerna är Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets arkivråd (NLA), Svenska arkivförbundet samt Riksarkivet, som alla är representerade i en gemensam ledningsgrupp.

Logotyper

Organisationskommittén
Den sjätte arkivveckan hålls i Uppsala den 12-14 maj med Riksarkivet-Landsarkivet i Uppsala, Uppsala Regionarkiv, Uppsala Stadsarkiv och Folkrörelsearkivet som lokala värdar.

Organisationskommittén består av:
Nina Sjöberg, Riksarkivet – lokal värd (Landsarkivet i Uppsala)
Magnus Geber, Riksarkivet
Petra Dornbusch, Riksarkivet
Maria Larsson-Östergren, Riksarkivet
Anneli Brattgård, FALK
Nils Mossberg, FALK
Anna Ketola, Svenska Arkivförbundet
Elisabeth Ivarsson, NLA
Jan Ottosson, Svenska Arkivförbundet
Katarina Ekelöf, FAI
Anastasia Pettersson, NLA
Maria Bjersby Stenudd, Regionarkivet Region Uppsala – lokal värd
Sara Håkansson, Uppsala Stadsarkiv – lokal värd
Rikard Ek, Uppsala Stadsarkiv – lokal värd
Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet för Uppsala län – lokal värd

Arkivveckans historia
Ett resultat av samverkan inom ramen för SASS är Arkivveckan. Arkivveckan samlar arkivverksamma och intressenter för aktuell information, diskussion och kontakt över arkivsektorsgränserna.
Den första Arkivveckan hölls 15-19 april 2002 i Lund. En andra arkivvecka, AVEC 04, genomfördes 2004 i Stockholm. Båda konferenserna samlade runt 400 deltagare. Arkivveckan, AVEC 08, med temat Arkivlandskap i förändring arrangerades i Göteborg 7-9 maj 2008 där drygt 500 personer deltog. Arkivveckan 14-16 maj 2013 i Västerås, samlade 440 deltagare. Den senaste Arkivveckan hölls i Visby 16–18 maj 2017 och samlade cirka 450 deltagare.