Arkivarie, en profession i ständig förändring

Arkivarieprofessionen har gedigen traditionell kunskap, verktyg och kompetens som kommer väl till pass i en vardag där digitaliseringen och öppna data skall skapa en transparent offentlig verksamhet. En kunskap som inkluderar förståelsen för proveniensen, verksamhetsanalys och processkartläggning, klassificering, gallring, lagar och regelverk, bevarande och etiska frågor. Men vilka andra vet om denna kompetens? En modern arkivarie idag måste kunna hantera strategiska ställningstagande, arbeta proaktivt och samverka med en mängd andra domäner. Arkivarie professionen behöver ha ett kunnande samt verktyg för att förstå olika informationskulturer och informations arkitekturer i en ständigt föränderlig verksamhet.

Vi utgår i vår presentation från två mindre studier: Redovisning av enkäten kring arkivarie 2.0. samt arkivariernas roll i Stockholm stads öppen data strategi. Den senare en studie som ingår som en del av InterPARES Trust projektet. Därutöver kommer vi beröra den nya masterutbildningen vid Mittuniversitet – Hållbar informationsförsörjning – som har skapats med vår komplexa digitala verksamhet i åtanke.

 

Göran Samuelsson är lektor i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitet. Han har disputerat i historia vid Stockholms universitet där han också en gång gick den första arkivutbildningen på B-nivå. Under många år arbetade han med digitala strategier, stora skanningsprojekt och byggde redan i slutet av 1990-talet de första e-tjänsterna, för Lantmäteriets arkivmaterial. Han har sedan 2004 undervisat och forskat i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet, där han varit projektledare för en rad forskningsprojekt kring arkiv och e-förvaltning (Cedif, Smedoc, Goinfo, Strategisk plattform, Iserv m.fl / https://www.miun.se/CEDIF/Forskning/Avslutade-projekt-och-aktiviteter/ ). Förutom forskning kring e-lärande och professionell utveckling har han haft sitt fokus på e-government och bevarande inte minst geodata. Han har därutöver arbetat och deltagit i en rad internationella initiativ både inom utbildning och forskning bland annat i det nu pågående InterPARES Trust (https://interparestrust.org/trust/research_dissemination).

 

Karen Anderson, PhD, is Professor Emerita in Archives and Information Science at Mid Sweden University, continuing to work part-time with the Centre for Digital Information Management (CEDIF). She also researches in the InterPARES Trust European Team, of which she was Director 2013-2016. Her interests include implementation of trustworthy systems for sustainable long-term management of records and international archival education. She is an Editor-in-Chief for Archival Science, a member of the editorial board of the International Journal of Public Information Systems and an expert member of the Swedish Standards Institute Technical Committee TK546 for Records Management.