Upphovsrätten och digitaliserade bilder

Upphovsrätten är omdiskuterad. Inte sällan uppfattas den som begränsande för kulturarvsområdet. Hur fungerar upphovsrätten för digitaliseringen av kulturarvet och hur kan kulturarvet göras tillgängligt för allmänheten utan att komma på kant med upphovsrätten?  I det arbete som Digisam bedriver försöker vi på olika sätt förebygga de upphovsrättsliga frågeställningar som uppstår hos arkiv och andra kulturarvsinstitutioner. Föredraget ”Upphovsrätten och digitala bilder” beskrivs hur upphovsrättslagen fungerar, vad CC-licenser innebär och de juridiska hjälpmedel som Digisam har utvecklat.
Föredraget ska i första hand ge deltagarna en uppfattning om hur upphovsrätten fungerar i en digital miljö, specifikt när det gäller bilder. Föredraget kommer även att beskriva det juridiska arbete som Digisam hittills har utfört; en rekommendation om ett avtalslicensbaserat bildavtal och en juridisk vägledning.

Catharina Ekdahl arbetar som Digisams jurist på halvtid och har gjort det sedan 1 november 2013. På den andra halvtiden är hon juridisk konsult i egen enskild firma med föreläsningsuppdrag och rådgivning inom upphovsrätt, integritetsskydd, avtalsrätt och annan fotografirelaterad lagstiftning. Innan hon började på Digisam arbetade hon på flera s.k. kollektiva förvaltningsorganisationer med främst upphovsrättsliga frågor.