Arkiv for alle – Version 3.0

Oplægget vil diskutere, om arkiverne efter flere års diskussion af metoder og praksis inden for arkivformidling og brugerinddragelse er blevet en demokratisk mulighed for alle borgere. Hun ser på diskurser og målsætninger i dag i de nordiske lande med udblik til omverdenen.


Bente Jensen, Aalborg Universitet, eks. lektor i arkivstudier og informationsforvaltning. Bente er medredaktør for antologien #arkividag, relevans, medvirkning, dialog, (Oslo, 2016) og har publiceret flere artikler om arkivformidling, brugerinddragelse og kommunikation. Hun arbejder med feltet i praksis på Aalborg Stadsarkiv og før det på Rigsarkivet i Viborg i Danmark.