Att bevara och tillgängliggöra audiovisuellt material

När man ska bevara och dokumentera audiovisuellt material så ställs man inför flera utmaningar. I detta föredrag kommer grunderna för bevarande och tillgängliggörande av audiovisuellt material att belysas samt de utmaningar man står inför då man ska välja format och vilken typ av dokumentation som är att föredra. Oftast behöver man ta ställning till och är beroende av i vilket sammanhang materialet kommer att återbrukas. Standarderna är många och det finns inte en enda väg.

Eva-Lis Green har arbetat med arkiv, system och metadatafrågor sedan mitten på 1980-talet. Hon är utbildad bibliotekarie och har merparten av sitt yrkesverksamma liv arbetat på Sveriges Television i olika roller såsom chef, projektledare och strateg. Fr.o.m. maj kommer Eva-Lis att tillträda arbetet som chef för digitala samlingar på Kungliga biblioteket. Eva-Lis Green sitter i styrelsen för den internationella audiovisuella organisationen FIAT IFTA (Fédération Internationale des Archives Film/International Federation of Television Archives) och är ordförande i Media Management Commission. Hon har representerat SVT i flera nationella utredningar och arbeten inom sitt område.