Den långsprötade silverfisken och andra skadedjur i arkiven: hur kan vi skydda oss?

I föredraget presenteras de vanligaste förekommande skadedjuren i arkivsamlingar, vilka miljöer de trivs i och hur skadorna kan se ut. Med utgångspunkt från Riksarkivets arbete med skadedjurskontroll ges också praktiska tips och råd om hur arkiven själva kan arbeta preventivt med frågan.

Johanna Fries Markiewicz, Enhetschef för Bevarande och konservering, Riksarkivet