Kartor, krig och källkritik

Uppsala stadsarkiv och Folkrörelsearkivet för Uppsala län erbjuder sedan ett par år tillbaka arkivpedagogiska övningar för skolelever. Med utgångspunkt från sina workshops om andra världskriget och kartor för förskolan berättar Nicklas Malmsjö och Per Agius om hur de arbetar med källkritik för gymnasieskolan och rumsligt tänkande för de små.

Nicklas Malmsjö är arkivarie vid Uppsala stadsarkiv och arbetar med att utveckla arkivpedagogiska program för skolan. Under åren 2004-2013 arbetade han med arkivpedagogik och lärarfortbildningar vid Innovatum science center i Trollhättan.

 

Per Agius arbetar som arkivarie på Folkrörelsearkivet för Uppsala län sedan 2001, där han bland annat utvecklar arkivets pedagogiska verksamhet.