Ankomst Malmö – ett dokumentationsprojekt om flyktingmottagandet i Malmö hösten 2015

Under hösten 2015 kom närmare 170 000 flyktingar till Sverige. En flyktingström som saknar motstycke i historien. I ankomststaden Malmö märktes flyktingströmmen på flera sätt och tusentals människor inom såväl den offentliga som det civila samhället involverades. Vilka avtryck har det satt i människors minnen?  Vilka spår har det lämnat efter sig i våra arkiv?  Hur kan vi som arkivarier hjälpa framtidens forskare att hitta svaren på sina frågor? Karin Sjöberg, arkivpedagog vid Malmö stadsarkiv, berättar om projektet.

Karin Sjöberg
Karin Sjöberg arbetar som arkivpedagog på Malmö stadsarkiv. Med en fil.kand. i etnologi har Sjöberg vid flera tillfällen under sin yrkesverksamma tid arbetat med samtidsdokumentation och minnesinsamlingar på såväl arkiv som museer. Under 2013-2015 samlade hon in minnen från krigsåren vilket resulterade i boken ”På gränsen mellan krig och fred. Minnesbilder från Malmö 1939-1945”. År 2016 påbörjade Sjöberg dokumentationsprojektet ”Ankomst Malmöhttp://www.arkivveckan.se/wordpress/wp-admin/upload.php – om flyktingmottagandet i Malmö hösten 2015”.

Karins presentationsbilder kan p.g.a. personintegritet inte läggas ut. Projektets inbjudan till involverad allmänhet finns på: http://malmo.se/Kultur–fritid/Kultur–noje/Arkiv–historia/Stadsarkivet/Nyheter-Stadsarkivet/2016-09-08-Involverade-du-dig-i-flyktingmottagandet-2015-2016.html