Vad gör din arkivförening för dig och vad är SASS?

SASS, Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet, är de svenska arkivföreningarnas samarbetsorgan tillsammans med Riksarkivet. SASS blev den logiska följden för det samarbete kring Arkivens Dag som växte fram 1998. Förutom Arkivens Dag blev Arkivveckan tidigt en angelägenhet för SASS. Idag omfattar samarbetet även tidskriften Arkiv, gemensamma presentationer hos Riksdagens kulturutskott och Kulturdepartementet samt firandet av Arkivåret 2018 – Arkiv 400. Detta samarbete har, vid sidan av ordinarie medlemsaktiviteter, blivit allt viktigare för arkivföreningarna. Under föredraget berättar ordförandena om varför och hur de ser på sin roll utifrån medlemsnytta.

Medverkande: 

Katarina Ekelöf, ordförande
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI)

Torgny Larsson, ordförande
Folkrörelsernas Arkivförbund (FA)

Göran Gullbro, ordförande
Föreningen Arkivverksamma i landsting och kommun (FALK)

Per-Ola Karlsson, ordförande
Näringslivsarkivens Förening (NAF)

Anastasia Pettersson, ordförande
Näringslivets Arkivråd (NLA)