Människor och information – Reflektioner från Arkivveckan

 

Karin Åström Iko, Riksarkivarie