Program – AVEC 2013

Bildspelspresentationer för många av programpunkterna från Arkivveckan 2013 finns nu att ladda hem i PDF-format. Klicka på PDF-ikonen brevid föredragstiteln. Sidan uppdateras fortlöpande med nya presentationer.

Ladda ned programmet som ett PDF-dokument.

Tid: Seminarium A Seminarium B Seminarium C

DAG 1 – 14 maj

9.00-10.00

Registrering, förmiddagsfika

10.00-10.40

Invigning

Ingemar Skogö – Landshövding Västmanlands län, Lena Adelsohn Liljeroth – Kulturminister (M)

10.50-11.30

H1. Internationellt arbete med att dokumentera krigsförbrytelser och rättsövergrepp (föredraget är på engelska) pdf_icon

Trudy Huskamp Peterson

11.30-12.10

H2. Norska Riksarkivets insamling av minnesmaterial efter terrorattacken 22 juli (föredraget är på norska) pdf_icon

Ole Gausdal

12.10-13.00 Lunch
13.00-13.40 A1. Ersättningsnämndens användning av arkivmaterial pdf_icon

Åsa Jensen

B1. Missbruk av kulturarv – om högerextremisters missbruk av arkiv och historiska källor

Alexander Bengtsson

C1. R7-e-arkiv – ett exempel på en fungerande e-arkivlösning pdf_icon

Leif Sandberg & Birgitta Torgén

13.50-14.30 A2. Juridik & sociala medier = sant pdf_icon

Johan Bålman

B2. Internationella arkivdeklarationen – därför behövs den och så kan den användas pdf_icon

Lars Lundqvist

C2. Arkivariens roll i LVI – Ledningssystem för Verksamhetsinformation, ISO 30300

Elisabeth Klett, Petra Dornbusch & Katarina Ekelöf

14.30

Eftermiddagsfika

15.00-15.40 A3. Administrativt beteende – processer inom arkivfunktionen pdf_icon

Lars-Erik Hansen

B3. Kan man arkivera i SharePoint? pdf_icon

Katarina Ekelöf

C3. Arkivet – en plats för möten i tid och rum pdf_icon

Maria Larsson Östergren

15.50-16.30 A4. Katastrofberedskap och katastrofplanering i arkiv

William Försth & Inger Ligmajer

B4. Öppna data – demokratins förlösare eller teknofiering? pdf_icon

Tove Engvall

C4. Projekt Klassa – en gemensam klassificeringsstruktur för kommuner, landsting och regioner pdf_icon

Ulrika Gustafsson & Tom Sahlén

16.45 Årsmöte A – FALK Årsmöte B – NLA Årsmöte C – FA
18.00 Mingel med utställare på Aros Congress Center. Lättare tilltugg serveras.

DAG 2 – 15 maj

8.30-9.10 A5. Arkivens dag 15 år pdf_icon

Liz Gunnarsson, Maria Larsson Östergren & Cia Hipfl

B5. Arkivarien som handläggare och utlämnande av allmänna handlingar pdf_icon

Lennart Ploom & Ulf Andersson

C5. RADAR: Riksarkivets e-arkiv pdf_icon

Mats Berggren

9.20-10.00 A6. Arkiv som läromedel pdf_icon

Cathrin Backman Löfgren

B6. Riksarkivets omorganisering pdf_icon

Gunilla Nordström

C6. eARD-projektet pdf_icon

Karin Bredenberg

10.00-10.30

Förmiddagsfika

10.30-11.10 A7. Kulturarv för alla pdf_icon

Johanna Berg

B7. Så arbetar Elka – det finska centralarkivet för näringslivsarkiv

Jarmo Luoma-aho

C7. Sveriges Kommuner och Landstings e-Arkivprojekt pdf_icon

Per Mosseby & Ann Landelius

11.20-12.00 A8. Regionalisering och kulturarv pdf_icon

Calle Nathanson

B8. Hur kan arkiven och forskningen närma sig varandra? pdf_icon

Karen Andersen & Lennart Ploom

C8. Från dokumenthanteringssystem till E-arkiv pdf_icon

Anastasia Petersson & Per Carlsson

12.00-13.00 Lunch
13.00-13.40 A9. Arkivutbildning – för vem och för vad?

Seminarium med företrädare från utbildningsorterna

B9. Minneslådor i äldreomsorgen pdf_icon

Karin Sjöberg

C9. E-gallring – Arkiveringens syskon

Jonas Dahlberg

13.50-14.30 A10. Arkivutbildning – för vem och för vad?

Seminarium med företrädare från utbildningsorterna

B10. Jakten på svenskheten pdf_icon

Qaisar Mahmood

C10. Nya Bokföringslagen – vad innebär förändringarna? pdf_icon

Katharina Prager

14.30-15.00 Eftermiddagsfika
15.00-15.40 A11. Saknas: Pinnar i karriärstegen

DIK/Karin Åström Iko

B11. ”Back on track” pdf_icon

Eva Tegnhed & Jim Hedlund

C11. Så arbetar vi med gallringsutredningar av IT-system

Anna Ekström & Tobias Lundberg

16.00 Årsmöte D – NAF Årsmöte E – Arkivsamfundet/AAS DIK
18.30 Välkomstdrink och mingel innan festmiddagen
19.00 Festmiddag på Aros Congress Center

DAG 3 – 16 maj

8.30-9.10 A12. Tiden är en dröm

Henrik Berggren

B12. Efter Facebook och Twitter – nya digitala utmaningar (föredraget är på danska)

Charlotte SH Jensen

C12. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet pdf_icon

Louise Högberg

9.20-10.00 A13. Att rekonstruera ett minne – Intervjuer som metod för H&M

Gustav Svensson

B13. Nya skollagens krav på dokumentation

Torkel Winbladh & Christina Claesson

C13. DIGISAM – Samordningssekretariatet för digitalisering av kulturarvet pdf_icon

Rolf Källman

10.00-10.30 Förmiddagsfika
10.30-12.00

H3. Arkiven i framtiden, en del av samhällsförändringen / Arkivpolitik finns den?

Panelsamtal om kultur och politik

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.40

H5. Etik eller kvalitet i arkiv – uppförandekoder och arkivprofessionen (föredraget är på engelska)

Theo Thomassen

13.40-14.20

H6. Sektorsansvar och arkivsamarbete

Björn Jordell

14.20-14.30 Avslutning