Arkiv 400 – Arkivåret 2018 – Alla tillsammans!

2018 skall bli ett minne för livet för alla arkivverksamma i Sverige och alla de som använder våra handlingar eller intresserar sig för vår kunskap och vad vi arbetar med. Vi tar vår utgångspunkt i det faktum att Sverige har världens äldsta obrutna organisation för att hantera de offentliga arkiven. Under 2018 firar det svenska riksarkivet sitt 400 års jubileum.

Denna historiska händelse blir grunden för att hela arkivsverige kan göra nästa år till ett Svenskt Arkivår. Då skall all arkivverksamhet i vårt land har möjlighet att visa upp sig och berätta om de frågor man brinner för. Hur skall detta gå till och hur kan du och ditt arkiv bli en del av Arkivåret?

Ulf Andersson är sedan 2012 landsarkivarie i Göteborg. Han har arbetat med olika områden och i olika befattningar i Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg sedan 1987.