Uppdrag e-arkiv

I augusti 2014 uppdrog regeringen till Statens servicecenter att i samverkan med Riksarkivet samt sju pilotmyndigheter utveckla en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv.

• Bakgrund och vad vi gjort hittills
• Stort intresse bland myndigheter
• Hur kan man förbereda sig inför anslutning till tjänsten?
• Vägen framåt och tidplan

Cia Jarehov, Projektledare på Avdelningen marknad och kommunikation, Statens servicecenter