Att bevisa vanvård och omhändertagande

Att bevisa vanvård och omhändertagande: en workshop om arkivens roll i Ersättningsnämndens beslut.
 
Ersättningsnämnden tillsattes 2013 med uppdraget att pröva ansökningar om ersättning till dem som vanvårdats under sin tid i fosterhem och på barnhem. För att beviljas ersättning skulle den sökandes uppfylla flera kriterier: de måste visa att de var omhändertagna för samhällsvård; de måste ge en trovärdig beskrivning av övergrepp av allvarlig art som skedde i samband med heldygnsvård någon gång under perioden 1920-1980. Arkivdokumentation har varit viktiga underlag för besluten, men hur gick insamlandet till från arkivinstitutionernas perspektiv? Under denna workshop diskuteras arkivens erfarenheter av Ersättningsnämndens arbete med forskaren Johanna Sköld som i ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet undersöker upprättelseprocessen för de vanvårdade.
 

Johanna Sköld är professor vid Tema barn, Linköpings universitet. Hon har forskat om fosterbarns historia men även arbetet i Vanvårdsutredningen. Nu leder hon ett forskningsprojekt om den svenska upprättelseprocessen för vanvårdade.