Arkiven en omistlig del för det demokratiska samtalet

Arkiv, tillsammans med bibliotek och museer lyfts fram som omistliga för det demokratiska samtalet. För att förstå samtiden måste vi studera det förflutna. Hur får arkiven plats då kvartalspolitiken tränger på. Och hur använder de politiska partierna sin egen historia när det gäller det egna historiebruket.

Lars Ilshammar inleder och gör en framtidsspaning och leder därefter ett samtal med tre kulturpolitiska företrädare och ledamöter i Riksdagens Kulturutskott.

 

Medverkande:
Lars Ilshammar är biträdande riksbibliotekarie Kungliga biblioteket, historiker och tidigare bl.a. chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
 

Gunilla C Carlsson (SAP), vice ordförande i Kulturutskottet
och tidigare ordförande.

Per Lodenius (C), ledamot i Riksdagens Kulturutskott 
och Centerpartiets kulturpolitiska talesterson.

Roland Utbult (KD), ledamot i Riksdagens Kulturutskott
och Kristdemokraternas kulturpolitiska talesperson.