Hembygdsrörelsens betydelse för demokratin

Hembygdsrörelsen har berättelser om lokalsamhällets utveckling under en period av stora förändringar i Sverige. Mot bakgrund av aktuella samhällsutmaningar är det viktigt att påminna om den långa kampen för demokrati och jämlikhet från 1800-talet och framåt – men också att ge rum för en mer nyanserad historiebeskrivning som synliggör vanliga människors märkvärdiga liv och levnadsöden. Som en av Sveriges största folkrörelser, och landets största kulturarvsorganisation, är hembygdsrörelsen en resurs för samhällets demokratiska utveckling.

Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund.