Offentlighetsprincipens väktare under århundradena

Maria Cavallin Aijmer ger med utgångspunkt i sin forskning en historisk exposé kring ämbetsmannarollens förändring från 1700-talet fram till idag. Särskilt fokus läggs på offentlighetsprincipens betydelse för denna roll och för den faktiska verksamheten. Genom att fokusera på arkivfunktionens utveckling belyses förvaltningens förändring i ideal och organisation.

Maria Cavallin Aijmer, fil. Dr. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.