AVEC-digitalt

Vid sex tillfällen med start den 9 juni 2021 kommer vi att släppa två till fyra gratis föreläsningar per tillfälle via AVEC-digitalt på Youtube. Varje tillfälle sätter fokus på ett aktuellt tema.

FÖRELÄSARE

David C Harvey, ”Cultural Heritage and Climate Change Relations”
David C Harvey is an associate professor in critical heritage studies at Aarhus University, Denmark, and an honorary professor of historical and cultural geography at the University of Exeter (United Kingdom). His work has focussed on the geographies of heritage, and he has contributed to some key heritage debates, including processual understandings of heritage, extending the temporal depth of heritage, the outlining of heritage-landscape and heritage-climate change relations and the opening up of hidden memories through oral history. His recent works include The Future of Heritage as Climates Change: Loss, Adaptation and Creativity (edited with Jim Perry, 2015), and Commemorative Spaces of the First World War: Historical Geography at the Centenary (edited with James Wallis, 2018). He is on the Editorial Board of The International Journal of Heritage Studies, and co-edits a Berghahn Book Series Exploration in Heritage Studies. In his spare time, David cycles a lot, plays a bit of football and struggles to learn Danish.
» ”Cultural Heritage and Climate Change Relations”

Tove Brattgård, ”Cyberhot – informationssäkerhet på ”riktigt”
Tove Brattgård är sedan fem år heltidsanställd i Försvarsmakten och trots att hon lovade sig själv att hon aldrig skulle prata ärendenummer och arkivförordningar är hon nu en administrativ resurs för att hjälpa till att hålla ordning på sina kollegor på cyberarenan, och trivs mycket bra i den rollen. Föredraget har kommit till med hjälp av kollegor och med fokus på det arbete med Cyber Threat Intelligence som hon håller på att utvecklas inom.
» ”Cyberhot – informationssäkerhet på ”riktigt”

Anastasia Pettersson, ”Arkivet om 100 000 år. Om konsten att tala med framtiden”
Anastasia Pettersson är ordförande i Näringslivets Arkivvård, projektledare, författare och ansvarig utgivare för NLA:s böcker och publikationer sedan 2006 samt jurymedlem i Årets Arkiv. Till vardags arbetar Anastasia som ansvarig för Arkiv & registratur på SKB.
» ”Arkivet om 100 000 år. Om konsten att tala med framtiden”

Per Cullhed, ”Arkiven i fara. Om katastrofer och restvärdesräddning”
Per Cullhed är utvecklingsstrateg på Uppsala universitetsbibliotek. Han har tidigare arbetat som konservator och chef för kulturarvssamlingarna. I bevarandet av kulturarvssamlingar ingår att identifiera risker som har med bränder, översvämningar mm. att göra, förebygga dessa och veta hur man ska agera om något ändå inträffat. Per Cullhed delar med sig av erfarenheter från katastrofer i svenska och utländska arkiv och bibliotek samt riskinventering som arbetsmetod.
» ”Arkiven i fara. Om katastrofer och restvärdesräddning”