Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) idag, imorgon och överallt

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) är en viktig del för att strukturera information för överföring av olika informationstyper mellan olika typer av system. FGS Funktionen på Riksarkivet kan inte själv ta fram alla de FGS:er som behövs utan arbetet med att ta fram fler som sedan förvaltas av FGS Funktionen behöver utföras av de som ser behovet och också är sakkunniga på området.
-På gång hos FGS-funktionen
-På gång internationellt
-Tips om vägledningar och informationskanaler

Karin Bredenberg arbetar som funktionsansvarig för FGS-funktionen vid Riksarkivet och är även medlem i standardiseringsgrupper som finns för utbytesformat inom det berörda området. Grupperna där Karin är med är Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards (TS EAS) som co-chair, PREMIS och METS. Karin ingår även i den nyskapade DLM Forum Archival Standards Board (DAS Board) som ordförande. Hennes utbildningsbakgrund består av två ingenjörsutbildningar och hon har arbetat i 10 år med arkivfrågor och standardisering.