Kulturarv i ett Världsarv

Visby innerstad är ett världsarv, en plats som är så värdefull att vi ska bevara det för hela mänskligheten – nu och för kommande generationer.
Att bevara ett världsarv handlar till stor del om att överföra kunskap mellan olika generationer. Engagemang i världsarvets betydelse och bevarande är oerhört viktigt, inte minst hos de unga.
UNESCO – FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation – upptog Hansestaden Visby på världsarvslistan 1995. Unesco framhåller betydelsen av barn och ungdomars engagemang i världsarven. Världsarvskonventionen bygger på en fredstanke – att bygga fred i människors sinnen (”Eftersom krig börjar i människors sinnen, är det i människors sinnen som freden måste byggas” inledningen till UNESCO:s stadgar). Det är viktigt att komma ihåg särskilt i dessa tider.

Peter Lindvall, regiondirektör och gotlänning. Uppväxt på Gotland och efter 15 år i Stockholm återbördad till hemön. Har tillbringat större delen av mitt yrkesliv inom näringslivet. Vill medverka till att Gotland blir en ännu bättre plats att leva och bo på så att våra barn och barnbarn kan känna sig stolta över oss.