Samverkan i 3R

Samverkar kring arkivkrav och informationsstruktur för långsiktig bevarande med fokus på slutarkiv och livscykelperspektiv på information.
Birgitta Torgén (VGR), Boel Sjöstrand (RS), Johanna Lagerström (SLL)
 

Birgitta Torgén
Förvaltningschef för Regionarkivet Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

 

Boel Sjöstrand
Enhetschef i Region Skåne för Enheten för informationsstyrning och förvaltning. En av initiativtagarna till landstingsarkiv i samverkan, ett nationellt nätverk för arkivarier i landstingen. Ledamot i SKL´s samrådsgrupp för arkivfrågor. Jobbar mest med strategiska frågor.

 

Johanna Lagerström
Tf avdelningschef för landstingsarkivet i Stockholms län där hon har arbetat i 10 år, som arkivarie inom tillsynsverksamheten och senare som tillsynschef. Samordning är en hjärtefråga för henne och dessutom en förutsättning för att få ordentlig tyngd bakom de behov vi hävdar. Landstingsarkivet har lång erfarenhet av e-arkivering av vårdinformation. Nu pågår införandet av ett nytt e-arkiv som också ska hantera andra informationstyper. Stockholms läns landsting satsar stort på att minska antalet system och applikationer vilket innebär en spännande utmaning för landstingsarkivet.