Utställare – AVEC 2017

Tack till de företag och organisationer som sponsrar Arkivveckan 2017!
 

 

Det är nu åter dags för den största återkommande mötesplatsen för arkivverksamma i Sverige. Arkivveckan samlar sektorn för kunskapsutbyte, diskussioner och kontakt. Företag och andra som är intresserade av att vara utställare under Arkivveckan 2017 är välkomna att höra av sig till utställaransvarig Per Lundin för mer information.

Information till Utställare-Sponsor Arkivveckan 2017
Utställarkontrakt AVEC 2017

 

Användarträff – Visual Arkiv
Onsdag 17 maj kl. 16:45 – 18:00
Lokal: Wisby strand

Kontaktuppgifter för utställare
Per Lundin
Blekingearkivet
0706-34 83 13
info@blekingearkivet.se

Uppgifter kan också lämnas av
Maria Larsson Östergren
Riksarkivet Landsarkivet i Visby
Tel: 010-476 88 92
maria.larsson-ostergren@riksarkivet.se