Arkivens dag – allas dag för historia och demokrati

2018 firar arkivsektorns gemensamma arrangemang 20 år. Vad har Arkivens dag inneburit för sektorn och hur blickar vi framåt? Vi gör en kort tillbakablick på bakgrund och historia. Därefter håller vi en workshop där vi diskuterar hur sektorn kan arbeta mer strategiskt med Arkivens dag i framtiden för att fortsätta att, i bred bemärkelse, väcka intresse för arkivsektorns verksamhet. Ett mål under passet är också att arbeta fram ett förslag till tema för Arkivens dag till Arkivåret 2018. Var med och forma framtidens Arkivens dag!

 

Maria Larsson Östergren, förste arkivarie vid Riksarkivet Landsarkivet i Visby och Nationell samordnare för Arkivens dag 1998–2001, 2011-

Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie vid Kalmar läns Arkivförbund, samordnare för Arkivens dag i Kalmar län.

Annika Bergsland, länsarkivarie vid Arkiv Sörmland.

Anna Ketola, länsarkivarie vid Skånes Arkivförbund, samordnare för Arkivens dag i Skåne län.

Krister Källén, kommunarkivarie, Avesta kommun