Den nya kulturarvspolitiken

Fredrik Linder, Enhetschef, Enheten för kulturarv och livsmiljö, Kulturdepartementet, berättar om propositionen Kulturarvspolitik och den kommande arkivutredningen.