test

Välkommen till Arkivveckan 2020 i Uppsala! Under tre dagar kommer du att få möjligheten att dyka djupt i arkivutredningen, bredda dina kunskaper om framtida utmaningar inom arkivsektorn och lära dig hur du kan använda arkiven för att uppmärksamma demokratifrågor. Arkivveckan erbjuder en variation av händelser, med föreläsningar från hela Norden och workshops i parallella spår.

Missa inte chansen att komma till Uppsala i maj 2020 för att uppleva den fantastiska staden Uppsala, utöka ditt arkivnätverk och bredda din vetgirighet.

 

Tid: Seminarium A Seminarium B Seminarium C Seminarium D

DAG 1
12 maj

08.30-09.30

Registrering och förmiddagskaffe

09.30-10.00

H1.
Invigning

Lokal: Stora salen

10.00-10.20

H2.
Program ej klart

Lokal: Stora salen

10.30-11.00

H3.
Demokrati och arkiv

Ulrika Knutsson

Lokal: Stora salen

11.00-11.50

H4.
Arkivens roll i demokratin

Moderator: Mia Skott

Lokal: Stora salen

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.40 A1. Politisk inflytelse fra en arkivpolitisk interesseorganisasjon

Ranvig Låg Gausdal, Kjetil Landrog och Cecilie Lintoft

B1. Cyberhot – informationssäkerhet på ”riktigt”

Tove Brattgård

C1.

D1. SkanEarkiv – erfarenheter av kommunal e-arkivsamverkan

Mats Johansson och David Nekham

13.40-14.20 A2.

B2. Dokumentstyrning i praktiken

Elisabeth Ivarsson

C2. Från arkeologisk forskning till digitala tidsresor i VR

Daniel Löwenborg

D2. Vägen till allmän och lika rösträtt – workshop

Per Agius och Nicklas Malmsjö

14.20-14.50

Eftermiddagsfika

14.50-15.30 A3.

B3. Vad är det viktigaste en arkivarie ska tänka på för att bli bra på informationssäkerhet?

Fia Ewald

C3. Mät mognad i arkivverksamheten – förbättra förutsättningarna att leva upp till regelverket

Sofia Särdquist

D3.

15.30-16.10 A4. Offentliga informationssystem och informationsmedvetenhet i en postsannings-era

Proscovia Svärd

B4. Arkiv, kläder och samhälle

Cecilia Aneer

C4. Hur blir man framgångsrik i sociala medier?

Karin Melin

D4.

16.20-16.50 Å1. Årsmöte – FALK Å2. Årsmöte – NLA
18.00-

Stående middag på Norrlands nation

DAG 2
13 maj

08.30-09.10

H5.
GDPR

Maria Bergdahl och Caroline Cruz Julander

Lokal: Stora salen

09.10-09.50

H6.
Verklighetens Swede Hollow

Ola Larsmo

Lokal: Stora salen

09.50-10.10

Förmiddagskaffe

10.10-10.50 A5. Arkivet om 100 000 år. Om konsten att tala med framtiden

Anastasia Pettersson

B5. Alla pratar om AI men hur får vi verkstad?

Jeanette Nilsson

C5. Tanter tubar!

Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad

D5. Ett tvärvetenskapligt digarv-projekt – 1700-talets suppliker möter modern teknik

Linda Oja

10.50-11.30 A6.

B6. Påverkan av artificiell intelligens på arkivsektorn

Catharina Grönqvist

C6. Många kockar i arkivsoppan – att dela elektroniska system med andra

Patrik Höij

D6. Att använda arkiv i undervisningen: erfarenheter från kursen Historia B vid Uppsala Universitet

Karin Hassan Jansson och Lars M Andersson

11.30-12.10 A7. Den allmänna och lika rösträtten

Karin Kvist Geverts

B7.

C7.

D7.

12.10-13.10

Lunch

13.10-13.50 A8. Att överleva zombieapokalypsen

Herman Geijer

B8.

C8. Societal grand challenges: Hur påverkar dessa arkivvetenskaplig forskning

Erik Borglund

D8. Arkitekturgemenskapen – Den nya kraften

Peter Mannerhagen

13.50-14.30 A9. Några aspekter på etik och arkivförmedling

Nelly Laitinen

B9.

C9.

D9. Digitala stadsvandringar

Erik Lindblad och Nicklas Malmsjö

14.30-14.50

Eftermiddagsfika

14.50-15.30 A10. På arkivjakt efter folklig dräkt

Håkan Liby

B10. På väg mot en samlad informationsförvaltning

Annica Rénud

C10. Kryp som snyltar på offentlighetsprincipen

Scarlett Szpryngiel

D10.

15.30-16.10 A11. Cultural Heritage and Climate Change Relations

David C Harvey

B11. Inspektioner – Till nytta för vem?

Christina Andersson och Peder Fallenius

C11. Hur kan man göra datorer läskunniga? Om nyttan med automatisk handskriftsigenkänning

Per Cullhed

D11. Mot glömskans tyranni

Eva Dahlman

16.10-16.40 Å3. Årsmöte – FAI Å4. Årsmöte – SA
18.30-23.00

Sittande middag på UKK

DAG 3
14 maj

08.00-08.30 Å5. Årsmöte – Tidskriften Arkiv
08.30-09.10 A12. Arkiven i fara. Om katastrofer och restvärdesräddning

Per Cullhed

B12. Digital crowdsourcing, kunstig intelligens og lokale fællesskaber på Aarhus Stadsarkiv

Søren Bitsch Christensen

C12. Leveransprocess som styrmedel

Olle Persson

D12.

09.10-09.50 A13. History marketing: Att få verksamheter att se historien som en strategisk tillgång

Anders Sjöman

B13. Att spara eller inte spara

Samuel Edquist

C13.

D13. Datahantering vid SKB/SGU

Anastasia Pettersson och Karl Olsson

09.50-10.10

Förmiddagsfika

10.10-10.50 A14.

B14. Kulturarvets plats i kommunernas digitaliseringsstrategier

Anna Kharkina

C14. Sikring er ikke for sjov – tyveri og sikkerhed i danske læsesale

Ole Magnus

D14. Riksantikvarieämbetets uppdrag att kartlägga och främja samverkan mellan kulturarvsinstitutioner och skolväsendet

Sara Grut och Karin Gunther

10.50-11.30 A15.

B15. Uppförandekoder enligt dataskyddsförordningen

Erik Janzon

C15. Processorienterad informationskartläggning utifrån ett helhetsperspektiv

Lisa Knutsson Fröjd och Maria Kallberg Khanahmadi

D15.

11.30-12.10

H7.
När kulturarvet blir politiserat

Peter Aronsson och Åsa Linderborg

Moderator: Mia Skott

Lokal: Stora salen

12.10-13.10

Lunch

13.00-13.40

H8.
Att använda arkiv i en TV-produktion

Fredrik Mejster

Lokal: Stora salen

13.40-14.00

H9.
Arkivutredningen – arkivföreningarnas respons

Paneldebatt

Lokal: Stora salen

14.00-14.40

H10.
Kulturministern Amanda Lind

Lokal: Stora salen