Vad är det viktigaste en arkivarie ska tänka på för att bli bra på informationssäkerhet?

Det finns nära beröringspunkter mellan arkiv och informationssäkerhet men hur ser de beröringspunkterna egentligen ut? Och vilka skillnader finns mellan områdena? Rätt tillämpat kan informationssäkerhet vara ett stöd för arkivfrågorna men för att utnyttja denna möjlighet måste arkivarierna kunna en hel del om informationssäkerhet.

Fia Ewald, numera konsult inom informationssäkerhet och informationshantering samt skriver och tänker om dessa frågor.

Fia Ewald, konsult

Fia Ewald, konsult