På arkivjakt efter folklig dräkt

Håkan Liby är etnolog, fil. dr h.c. och tidigare landsantikvarie och chef för Upplandsmuseet. Hans specialintresse är folklig dräktkultur och efter pensioneringen från museitjänsten fördjupade han sina undersökningar om folklig dräkt i Hälsingland. Föredraget ger exempel på vad arkiven erbjudit för kunskap som komplement till musernas föremål, inför tillkomsten av boken Dräkternas Hälsingland (2018).

Håkan Liby, Upplandsmuseet

Håkan Liby, Upplandsmuseet