Dokumentstyrning i praktiken

Utifrån Tom Sahléns bok, Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor, utgiven av NLA, visas hur man i praktiken med enkla medel kan få ordning och struktur på sin information. Exemplet är hämtat från Sveriges Televisions upphandlingsavdelning. SVT lyder under LOU men inte under offentlighetslagstiftningen, vilket medför att man är hänvisad till att vara pragmatisk för att leva upp till kraven på arkivering som finns i LOU.

Elisabeth Ivarsson har en magisterexamen i Arkiv- och informationsvetenskap från Mittuniversitetet. Hon har arbetat på Sveriges Television, Ledningsenheterna, med ansvar för avtalsförvaltning och dokumenthantering. Elisabeth är styrelseledamot i NLA, Näringslivets Arkivråd.

Elisabeth Ivarsson, Näringslivets Arkivråd

Elisabeth Ivarsson, Näringslivets Arkivråd