Sikring er ikke for sjov – tyveri og sikkerhed i danske læsesale

Siden sekelskiftet har læsesale i både det danske Rigsarkiv og Det Kgl. Bibliotek været ramt af alvorlige tyverier. Herved er det hidtidige tillidsparadigme med brugerne blevet brudt og nye, omfattende sikkerhedsforanstaltninger er trådt i kraft. Præsentationen fortæller om de spektakulære tyverier, hvad der er blevet gjort for at de ikke gentager sig, og hvordan kulturarvsinstitutioner håndterer paradokset med både den ene side at sikre størst mulig åbenhed og på den anden side størst mulig sikkerhed. Præsentationen vil afslutningsvis give bud på best practice for sikringsinitiativer mod tyveri af unik kulturarv.

Ole Magnus Mølbak Andersen er MA i historie og Master i Public Governance fra hhv. Københavns Universitet og Copenhagen Business School. Han har siden 2001 været ansat i forskellige stillinger i det danske Rigsarkiv og fra 2016 vicedirektør.

Språk: Danska

Ole Magnus Mølbak Andersen, danske Rigsarkiv

Ole Magnus, danske Rigsarkiv