Digitala stadsvandringar

Hur kan man kombinera digitala verktyg med arkivmaterial för att skapa intresseväckande workshops och föredrag? Hur kan detta bidra till att göra arkiven till en angelägen mötesplats? Hör arkivarierna Erik Lindblad och Nicklas Malmsjö berätta om hur de använder digitala verktyg med framgång i sina program för såväl förskolegrupper som allmänhet.

Nicklas Malmsjö arbetar med att utveckla workshops för skolan och Erik Lindblad arbetar med programverksamhet riktad mot föreningsliv, äldreomsorg och allmänhet.

Erik Lindblad, Uppsala stadsarkiv

Erik Lindblad, Uppsala stadsarkiv

Nicklas Malmsjö, Uppsala stadsarkiv