Arkivet om 100 000 år. Om konsten att tala med framtiden

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har behov att bevara dokument och data i 100 000 år utan att det förvanskas eller glöms bort. Hur kan man bevara information i 100 000 år? Vilka arkiv finns det i Sverige som har förutsättningar för att emot och bevara SKB:s information, åtminstone hundratals år in i framtiden och vilken grundläggande information behöver företaget bevara? Vilka lösningar ska väljas? Meddelanden huggna i sten? Ständigt uppdaterade arkiv i tidens teknik på en isfri plats? Symboler som signalerar fara? Betyder en bild i dag samma sak om 100 000 år? Hur länge förstår svenskar svenska? Dessa frågor och mycket annat försöker SKB finna svar på.

Anastasia Pettersson är ordförande i Näringslivets Arkivvård, projektledare, författare och ansvarig utgivare för NLA:s böcker och publikationer sedan 2006 samt jurymedlem i Årets Arkiv. Till vardags arbetar Anastasia som ansvarig för Arkiv & registratur på SKB.

Anastasia Pettersson, Svensk Kärnbränslehantering AB

Anastasia Pettersson, Svensk Kärnbränslehantering AB