Processorienterad informationskartläggning utifrån ett helhetsperspektiv

Maria Kallberg Khanahmadi och Lisa Knutsson Fröjd, bägge verksamma inom enhet för informationsförvaltning i Region Gävleborg, brinner för verksamhetsutveckling generellt och informationsförvaltning specifikt. Maria och Lisa har utvecklat en holistisk metod för att bedriva processorienterad informationskartläggning som inkluderar tre funktioners perspektiv: registratur, informationssäkerhet/dataskydd och regionarkiv. Metoden är en del i ett större pågående arbete med att utveckla informationsförvaltning inom Region Gävleborg.

Maria Kallberg Khanahmadi, Region Gävleborg
Enhet för informationsförvaltning, enhetschef
Fil. Dr i Data- och systemvetenskap med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap
Maria har tidigare varit verksam som arkivarie och sedermera som doktorand, forskare och pedagog i ämnet arkiv- och informationsvetenskap på Mittuniversitetet.

Lisa Knutsson Fröjd, Region Gävleborg
Enhet för informationsförvaltning, informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud
Master inom Informatik med inriktning mot informationssystem och verksamhetsutveckling, och senare studier på avancerad nivå inom informationssäkerhet.
Lisa har långvarig erfarenhet av dataskyddsfrågor på europeisk och nationell nivå.

Lisa Knutsson Fröjd, Region Gävleborg

Lisa Knutsson Fröjd, Region Gävleborg

Maria Kallberg Khanahmadi, Region Gävleborg

Maria Kallberg Khanahmadi, Region Gävleborg