Cyberhot – informationssäkerhet på ”riktigt”.

Med uppgift att skydda Sveriges territoriella integritet verkar Försvarsmakten på alla arenor, inklusive cyberarenan. Cyberarenan är en arena som är komplex och föränderlig i och med att informationsmängden ökar och en arena där attacker pågår dagligen och dygnet runt. För att veta vilka typer av försvarsåtgärder som kan behöva användas krävs insikt i det hot som kommer utifrån, oavsett om det är statsaktörer eller rättshaverister. I denna föreläsning kommer det ges en kort beskrivning av icke-svenska aktörers modus utifrån öppna källor och hur de är ett hot mot informationshanteringssystem i alla typer av verksamhet, inte bara den kopplad till Försvarsmakten. Har Kina ett intresse i mina journaler från vårdcentralen? Varför låser man kassasystemet på mataffären med malware? Kan ryska APT-grupper läsa våra jobbmail?

Tove Brattgård är sedan fem år heltidsanställd i Försvarsmakten och trots att hon lovade sig själv att hon aldrig skulle prata ärendenummer och arkivförordningar är hon nu en administrativ resurs för att hjälpa till att hålla ordning på sina kollegor på cyberarenan, och trivs mycket bra i den rollen. Föredraget har kommit till med hjälp av kollegor och med fokus på det arbete med Cyber Threat Intelligence som hon håller på att utvecklas inom.

Tove Brattgård, Försvarsmakten

Tove Brattgård, Försvarsmakten