Vägen till allmän och lika rösträtt

Nicklas Malmsjö och Per Agius visar hur man kan använda arkivmaterial för att berätta historien om hur Sverige blev en demokrati. Workshopen, som kan anpassas till olika målgrupper, är idag ett obligatoriskt moment inom lärarutbildningen vid Uppsala universitet och den bokas flitigt av gymnasieskolor och SFI-utbildningen i Uppsala. Här får du chansen att vara med och se hur workshopen går till i praktiken.

Nicklas Malmsjö, Uppsala stadsarkiv och Per Agius, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, samarbetar med att utveckla arkivens pedagogiska verksamhet. Varje år genomför de cirka 50 workshops och tar emot omkring 1 000 elever från förskola till universitet.

Nicklas Malmsjö, Uppsala stadsarkiv

Per Agius, Folkrörelsearkivet för Uppsala län