Kryp som snyltar på offentlighetsprincipen

Scarlett Szpryngiel är biolog och har de senaste fem åren fokuserat på insekter och deras liv. Hon är extra intresserad av småkryp som huserar i samlingar och de oundvikliga konflikter med människor detta leder till. Scarlett har för Riksantikvarieämbetet gjort en studie om långsprötad silverfisk i arkiv, bibliotek och museer i Sverige, en art som senaste fem-tio åren fått ökad uppmärksamhet och spridning. Hon är även vice ordförande i Stockholms entomologiska förening och brinner för att lära andra om insekter.

Scarlett Szpryngiel

Scarlett Szpryngiel