Offentliga informationssystem och informationsmedvetenhet i en post-sannings era

Föreläsningen tar upp offentliga informationssystem som till exempel statliga arkivinstitutioner eller bibliotek. Dessa är informationssystem i den meningen att de genererar, skapar, samlar, bearbetar, bevarar, underhåller och sprider offentlig information. Vad har de för roll, vad bör de ha för roll, och vilka utmaningar ställs de inför, i en nutid som ofta beskrivs en postsanningens period (post-truth era)?

Proscovia Svärd är universitetslektor och forskare vid institutet för Informations System och Teknologier, Mittuniversitet. Som forskare är hon också knuten till University of South Africa i Pretoria, Department of Information Science. Hon har en doktorsexamen i Arkiv och Informationsvetenskap, University of Amsterdam och en licentiatsexamen i Data och Systemvetenskap. Hon har bland annat publicerat monografin “Enterprise Content Management, Records Management and Information Culture Amidst e-Government Development”.

Proscovia Svärd, Mittuniversitet

Proscovia Svärd, Mittuniversitet