Digital crowdsourcing, kunstig intelligens og lokale fællesskaber på Aarhus Stadsarkiv

Digitale services giver arkiver enestående muligheder for at samarbejde med lokale fællesskaber og kommunikere med et stort og varieret publikum. Digitale services spiller også arkiverne metoder i hænde til at skabe co-creation af data sammen med interesserede og kompetente borgere. Kunstig intelligens understøtter disse services.

Denne præsentation handler om forskellige aktiviteter på Aarhus Stadsarkiv fra de seneste år. De inkluderer erfaringer med machine-learning and computermaskinel genkendelse af dokumenter og håndskrift udført sammen med frivillige og delvist som crowdsourcing. Præsentationen giver også eksempler på, hvordan digitaliseret materiale kan anvendes til at skabe opmærksomhed om lokalt demokrati og de kilder og beslutninger, der har formet det lokale demokratis historie.

Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv. PhD i historie, tidligere lektor ved Aarhus Universitet og leder af Dansk Center for Byhistorie. Sekretær for Section of Local, Municipal and Territorial Archives, International Council on Archives

Språk: Danska

Søren Bitsch Christensen, Aarhus stadsarkiv

Søren Bitsch Christensen, Aarhus stadsarkiv